Kancelaria świadczy usługi kompleksowej pomocy prawnej zapewniając swoim Klientom w szczególności:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • reprezentację i prowadzenie spraw przed organami egzekucyjnymi, administracji publicznej, urzędami, instytucjami,
  • sporządzanie pism, pozwów, apelacji, skarg, odwołań, sprzeciwów lub zarzutów,
  • pełną obsługę bieżącej działalności przedsiębiorców,  
  • przeprowadzenie audytów prawnych (due dilligence),
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych,
  • tworzenie, weryfikowanie lub negocjowanie umów i porozumień,
  • badanie oraz opracowywanie dokumentacji korporacyjnej (regulaminów, procedur itp.),
  • doradztwo prawne, również on-line,
  • windykację należności.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię.

Artis Iuris - Kancelaria Prawna
Radca Prawny                   
Piotr Zygmunciak

ul. Klimczaka 22G / 12,
02-797 Warszawa

Telefon:
690 876 653