Prawo ubezpieczeniowe

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię zgodnie z zakresem usług obejmuje:

  • reprezentację radców prawnych w postępowaniach sądowych związanych z ustalaniem i dochodzeniem świadczeń ubezpieczeniowych,

  • sporządzanie i weryfikowanie umów ubezpieczeniowych i  brokerskich oraz  ogólnych warunków ubezpieczenia,

  • udział w negocjowaniu warunków ubezpieczeń, w szczególności przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń, 

  • udział w spotkaniach związanych z przebiegiem umów ubezpieczenia, w szczególności dotyczących zasadności przyznania i wysokości odszkodowań lub zadośćuczynień.

Artis Iuris - Kancelaria Prawna
Radca Prawny                   
Piotr Zygmunciak

ul. Klimczaka 22G / 12,
02-797 Warszawa

Telefon:
690 876 653