Prawo pracy

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię zgodnie z zakresem usług obejmuje m.in. postępowania dotyczące:

  • wypowiedzenia stosunku pracy,

  • przywrócenia do pracy,

  • odszkodowań,

  • wypłaty zaległych wynagrodzeń,

  • zakazów konkurencji,

  • dyskryminacji,

  • mobbingu, 

a ponadto:

  • reprezentację w negocjacjach z przedstawicielami związków zawodowych,

  • sporządzanie układów, regulaminów i porozumień,

  • przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich.

Artis Iuris - Kancelaria Prawna
Radca Prawny                   
Piotr Zygmunciak

ul. Klimczaka 22G / 12,
02-797 Warszawa

Telefon:
690 876 653