Prawo administracyjne

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię zgodnie z zakresem usług obejmuje m.in. prowadzenie postępowań i przygotowanie dokumentów koniecznych dla uzyskania decyzji administracyjnych, koncesji i zezwoleń, w szczególności w zakresie:

  • prawa nieruchomości - w tym sporządzanie lub negocjowanie umów sprzedaży, deweloperskich, remontowych, najmu, dzierżawy, o zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwa nieruchomości, a ponadto odzyskiwanie nieruchomości, zasiedzenia, eksmisje, znoszenie współwłasności, wywłaszczenia, sprawy dekretowe,

  • prawa budowlanego - w tym weryfikacja uwarunkowań prawnych inwestycji, aktów prawa miejscowego, zabezpieczenia należytego wykonania, umowy na generalne wykonawstwo inwestycji, weryfikacja dokumentacji,

  • prawa własności lokali - w tym pełna obsługa wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, opinie i bieżące doradztwo,

  • prawa własności przemysłowej i autorskiego - w tym dochodzenie roszczeń, zabezpieczanie przedsiębiorców przed naruszeniami,

  • prawa zamówień publicznych - w tym weryfikacja dokumentacji dot. zamówień, sporządzanie odwołań i dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Artis Iuris - Kancelaria Prawna
Radca Prawny                   
Piotr Zygmunciak

ul. Klimczaka 22G / 12,
02-797 Warszawa

Telefon:
690 876 653